Självsmörjande keramik

  • Självsmörjande keramisk axel och axeltätning

    Självsmörjande keramisk axel och axeltätning

    Självsmörjande keramisk axel / axeltätninghar förbättrat materialegenskaperna på basis av bibehållande av den ursprungliga höga hållfastheten, syra- och alkalibeständigheten och friktionsbeständigheten hos aluminiumoxidprodukter.Den största egenskapen är minskningen av friktionskoefficienten.De axlar och axeltätningar som använder detta material visar uppenbara fördelar.Till exempel: längre livslängd, lägre ljud, bättre stabilitet och bättre skydd av motorn.

    Det mikrotexturerade självsmörjande keramiska materialet förbättrar de omfattande mekaniska egenskaperna hos det Al2O3-keramiska materialet.Brottsegheten och böjhållfastheten hos den bruna självsmörjande keramiska axeln är 7,43 MPa·m1/2 respektive 504,8 MPa, vilket är cirka 0,4 % och 12,3 % högre än den vanliga aluminiumoxidkeramiska axeln, den maximala friktionskoefficienten reduceras med ca 33,3 % och den minsta friktionskoefficienten reduceras med ca 18,2 %.