Råvaror och slitstarka material

  • Granuleringspulver

    Granuleringspulver

    Som en viktig formningsmetod inom avancerad keramisk produktion har formpressning använts mer och mer.På grund av de mer och mer detaljerade kraven på råvarorna är det nödvändigt att bearbeta materialet till partiklar som kan fylla modellen jämnt, förbättra formningsdensiteten för den gröna kroppen och säkerställa sintringsdensiteten efter produktionen för att förbättra flytbarhet av porslinsmaterial, förbättra sintringsprestanda, minska sintringstemperaturen.DärförGranuleringspulverär särskilt viktigt att tillverka keramik.

  • Keramisk fräskula Zirconia slippärlor

    Keramisk fräskula Zirconia slippärlor

    Ytan på Keramisk fräskula Zirconia slippärlorär jämn, hållfastheten förbättras avsevärt och skadefrekvensen reduceras kraftigt.Skadan på utrustningen minskar, vilket effektivt förlänger utrustningens livslängd.Det används främst för att slipa och dispergera keramiska material, livsmedel, kosmetika, färg, beläggningar, pigment och bläck.