Porös keramisk finfördelningskärna

  • Porös keramisk finfördelningskärna

    Porös keramisk finfördelningskärna

    Porös keramisk finfördelningskärnaav e-cigaretter har egenskaperna hög porositet,hög uppsugningshastighet, hög temperaturbeständighet, tjockfilmstryckt kretslopp etc. Den värms upp snabbare och jämnt och temperaturområdet kontrolleras mer exakt.Dessa egenskapergöra vätskeatomisering mer fullständigt ochinte lätt att producera orolig brännskada.