Keramisk aluminium titanat inloppshylsa bussning

  • Keramisk aluminium titanat inloppshylsa bussning

    Keramisk aluminium titanat inloppshylsa bussning

    Keramisk aluminium titanat inloppshylsa bussningär nyckeldelen av lågtrycks-aluminiumgjutmaskinen.

    Keramisk aluminium titanat inloppshylsa bussningis en kritisk del av lågtrycksgjutmaskiner.Smält aluminium transporteras med tryck från hållugnen via stigröret in i en form var 3-5 minut.aluminiumtitanat blir det ideala materialet i stigarrör på grund av dess låga värmeutvidgningskoefficient, goda värmechockbeständighet och ingen vätning av smälta metaller.