Aluminiumoxid keramisk ring

  • Aluminiumoxid keramisk ring

    Aluminiumoxid keramisk ring

    De keramiska delarna vid rumstemperatur är en isolator, på grund av hög resistivitet så kan användas i isoleringsutrustning, med hög smältpunkt, hög kokpunktsegenskaper, kompenserar för metallmaterialen vid hög temperatur lätt oxidation, lätt korrosion av svaghet.Och eftersom produktmaterialet inte har någon magnetisk, absorberar det inte damm, ytan är inte lätt att falla av.